Ekologija

Izvlačenje vreća sa otpadom sa dna te olupina iz kojih postoji potencijalna mogućnost istjecanja goriva ili motornih ulja čime mogu prouzročiti nepopravljivu štetu za riblji i biljni fond, a i ljudsko zdravlje.

Posebni naglasak je na prikupljanju plastike iz mora i priobalja kako bismo je reciklirali i pretvorili u novu uporabnu vrijednost tj. filamente za 3D printanje korisnih proizvoda uz istovremenu edukaciju mladih.

Suradnja

Udruga svoje aktivnosti provodi u suradnji sa lokalnim zajednicama,kapetanijom i školama. Članovi udruge su sudjelovali u ekološkim aktivnostima čišćenja Bakarskog zaljeva te Velebita u organizaciji  24 sata i Ministarstva zaštite okoliša.

Posljednje aktivnosti su bile čišćenje istočne obale otoka Cresa gdje se gnijezdi zaštičena vrsta ptica Bjeloglavi sup kako ne bi došlo do trovanja tih ptica brojnim otpadom koje nabaci more i ostave ljudi.

Nabavom većeg plovila u budućnosti udruga će moći aktivirati i invalidne osobe u akcijama čišćenja i vratiti ih u životne aktivnosti te ostvariti suradnju sa školama i znanstvenim zajednicama na očuvanju Posidonie oceanis, morske trave izuzetno bitne za očuvanje morske flore i faune. Udruga želi sa stručnjacima pratiti utjecaj i udio plastike u ribljim vrstama.

© Copyright JEDRO & KRILO 2021 | Design by WEB PULSE