Ronjenje

Možemo reći da je ronjenje bijeg od stvarnosti, stresa, buke….u neki ljepši svijet tišine, spokoja, nepotpuno istražen i pun iznenađenja. Mi u udruzi provodimo aktivnosti ronjenja sa svrhom rekreacije i relaksacije svih kojima je to potrebno sa naglaskom na branitelje i njihove obitelji, invalide i djecu. Cilj nam je psihofizička rehabilitacija HRVI te drugih ciljanih skupina i pojedinaca. Ujedno promoviramo i ekološki pristup suživota sa morem i biljnim i ribljim organizmima u njemu kroz ekološko edukativne aktivnosti pod imenom NEK MORE BUDE MORE.

© Copyright JEDRO & KRILO 2021 | Design by WEB PULSE