3D Print

Ciljana skupina korisnika su djeca branitelja i braniteljske obitelji te osobe sa invaliditetom, a kroz program želimo:

  • prikazati problem plastičnog otpada iz drugog kuta i ponuditi kvalitetna rješenja kroz nove mogućnosti i perspektive
  • iskoristiti dostupnost novih tehnologija za poticanje na razmišljanje o mogućnostima recikliranja plastike

Tom aktivnošću potičemo kružno gospodarstvo tj. kružno gospodarenje otpadom uključivanjem proizvođaća, sakupljača, oporabitelja odnosno prerađivaća u sirovine plastičnog i gumenog otpada kako bi se smanjila kolićina otpada, a i da se postojeća preradi u sirovinu i vrati joj se uporabnu vrijednost. Ciljevi su nam razvijanje kreativnosti, stvaranje preduvjeta za novu dodanu vrijednost, razvijanje poduzetničkog duha,inovativnosti, osvajanje nagrada na natjecanjima, te poticanje na stvaranje dodane vrijednosti tj. kreativnog proizvoda i samozapošljavanje.

Realizacija

Realizaciju provodimo u  3 koraka:

  • Prezentacija
  • Edukacija
  • Praksa

Dobrobit za korisnike je stjecanje osnovnih znanja o materijalima i recikliranim sirovinama, tehnologijama obrade materijala, mehanici, elektronici, samogradnji 3D printera, korištenju programa za modeliranje i tehnikama 3D skeniranja.

© Copyright JEDRO & KRILO 2021 | Design by WEB PULSE