Kayak fishing

Kayak fishing je kod nas relativno nov način rekreacije i uživanja u ljepotama rijeka, jezera i mora loveći ribu na način “Catch and release“.

Organizacijom ribolovnih izleta i organiziranjem natjecanja u kayak fishingu cilj je postići upoznavanje sudionika sa ljepotama pojedinih regija Hrvatske te istovremeno rehabilitacija i rekreacija istih. Želja nam je upoznati lokalne turističke zajednice i pojedince sa turističkim potencijalima ovakve rekreacije te povezati se sa međunarodnim asocijacima kayak fishinga te udrugama veterana prijateljskih zemalja kako bismo privukli njihove članove da posjete Hrvatsku.

© Copyright JEDRO & KRILO 2021 | Design by WEB PULSE